Phu thê tương tàn gia đình đổ nát khi các cặp đôi thảm sát đòi quà Valentine

Phu thê tương tàn gia đình đổ nát khi các cặp đôi thảm sát đòi quà Valentine. Trận đấu diễn ra giữa các cặp đôi trong liên quân mobile như Tulen và butterfly, Nam vương lữ bố và Hoa hậu điêu thuyền, Quý công tử Triệu vân và hồng hoa hậu Ilumia…